Inloggen
Kies uw taal

ALGEMENE VOORWAARDEN

Preambule

Dit document heeft als doel de informatie te verstrekken inzake artikel 18 van de Richtlijn 2016/97.

PSA Insurance Limited is een naamloze vennootschap naar Malteses recht, met als gereistreerd adres: MIB HOUSE, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, MALTA. Registratienummer C44567.

PSA Insurance Limited is bevoegd om zaken te doen in de zin van de Insurance Business Act., en bevoegd om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in Nederland onder de vrijheid van dienstverlening door de Malta Financial Services Authority (MFSA, Notabile Road, BKR 3000, Attard, Malta).

PSA Insurance Limited geeft geen advies over het verkochte verzekeringsproduct.
 
Voor klachten met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen door middel van het contactformulier in de klachtenrubriek van de website: www.psa-insurance-solutions.be/Klacht
 
We verbinden ons hiertoe u een ontvangstbevestiging te sturen binnen tien (10) werkdagen, en uw klacht te behandelen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van alle voor de behandeling noodzakelijke documenten.
 
 Indien u niet tevreden bent met het door ons gegeven antwoord op uw klacht, kunt u:
 

Informatie over producten en diensten.

 

Deze website is bedoeld voor gebruikers die woonachtig zijn in België en presenteert de volgende verzekeringsproducten:

 • Bandenverzekering van PSA Insurance
 1. Voorwerp

De wesbite www.psa-insurance-solutions.be werd gepubliceerd door het bedrijf PSA Insurance Manager Ltd., een besloten vennootschap met een kapitaal van 200.000€, opgericht onder de Maltese wetgeving, met registratienummer C70124 en vestigingsplaats te MIB HOUSE, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, MALTA BTW-registratienummer MT 2242-7404. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gedetailleerd beschreven in de toegangs -en gebruiksvoorwaarden van de website van PSA INSURANCE MANAGER. PSA INSURANCE MANAGER is gemachtigd door de Malta Financial Services Authority (MFSA) om verzekeringsdiensten aan te bieden onder vrijheid van dienstverlening in de volgende landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en de Verenigd Koningkrijk.

De gebruiker van deze website moet deze gebruiksvoorwaarden accepteren.

De gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de externe registratie- en inschrijvingsdiensten voor verzekeringsproducten worden beschreven in een afzonderlijk document.

 1. Toegang tot de website en beschikbaarheid

De toegang tot de website vereist een voldoende snelle internetverbinding en het gebruik van een gepaste toegangsterminal (computer of andere).

De gebruiker erkent hierbij dat hij beschikt over de nodige vaardigheden en alle middelen om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken.

PSA INSURANCE MANAGER verbindt zich ertoe om het nodige te doen om te allen tijde beschikbaarheid van de website te garanderen aan de gebruiker en om de gebruiker toe te staan om de diensten te gebruiken. Hoewel: PSA INSURANCE MANAGER wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website voor welke reden dan ook.

PSA INSURANCE MANAGER kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van gegevensoverdrachten, toegangstijden, of toegangsbeperkingen op het internetnetwerk of het netwerk dat daarmee is verbonden.

De gebruiker erkent dat het gebruik van het internetnetwerk de geheimhouding van correspondentie niet garandeert. De gebruiker is daarom verantwoordelijk voor het nemen van alle gepaste maatregelen om zijn eigen gegevens, tools en apparatuur te beveiligen.

PSA INSURANCE MANAGER kan een permanent goed functionerende website niet garanderen, of de volledige beveiliging ervan.

Toegang tot de website, gegevens en producten op de website is mogelijk beperkt voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten België. Geen van deze producten kan bestemd zijn voor een persoon als de wetgeving van zijn land dit verbiedt.

 1. Gebruik van de website

De gebruiker zal de website of de inhoud niet gebruiken voor een onwettig doeleinde of een doeleinde verschillend van wat is beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze de goede werking van de website te belemmeren, de normale gegevensstroom te blokkeren of wijzigen, niet op frauduleuze wijze toegang te maken tot het informatiesysteem van de website, of toegang te maken tot alle gegevens, deze te verstoren of wijzigen.

De gebruiker aanvaardt de risico‘s en beperkingen van het internet, en erkent dat hij alleen verantwoordelijk is voor zijn gebruik van de informatie.

PSA INSURANCE MANAGER zal niet verantwoordelijk zijn voor misbruik van de website door de gebruiker.

 1. Inhoud gepubliceerd op de website

De inhoud van de website is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

De informatie gepubliceerd op de website wordt alleen verschaft ter algemene informatie. PSA INSURANCE MANAGER stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de website accuraat en bijgewerkt is, en PSA INSURANCE MANAGER behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PSA INSURANCE MANAGER is niet verantwoordelijk voor de volledigheid van de inhoud gepubliceerd op de website.

De inhoud van de website is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie gepubliceerd op de website kan niet worden beschouwd als een offerte, werving of een aanbieding door PSA INSURANCE MANAGER met betrekking tot de gebruiker.

Betreffende informatie van betreffende verzekeringsproducten, moet de gebruiker verwijzen naar de relevante nota van inlichtingen.

De gebruiker moet, met betrekking tot de operationele voorwaarden en het gebruik van de externe registratie- en inschijvingsdiensten voor verzekeringsproducten, verwijzen naar de relevante algemene voorwaarden die betrekking hebben op elk verzekeringsproduct.

 1. Persoonlijke gegevens

Verwerken van persoonlijke gegevens

PSA INSURANCE MANAGER garandeert de gebruiker respect voor zijn/haar privacy.

Overeenkomstig de Maltese en Europese Wetgeving, kan PSA INSURANCE Ltd., als gegevensbeheerder, persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen om te voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, in het bijzonder via specifieke formulieren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband met het beheer en de uitvoering van de website en uw gebruikersaccount, maar ook voor de prestaties van telefoondienst van de klant en de chatfunctie.

Overeenkomstig de Maltese en Europese Wetgeving, kan PSA INSURANCE Ltd., als gegevensbeheerder, persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen om te voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, in het bijzonder via specifieke formulieren via het platform van PSA Insurance Manager, optredend als gegevensverwerker. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband met het beheer en de uitvoering van uw verzekeringscontract zoals vermeld in de verzekeringspolis. 

Persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, waaronder naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, ID- of paspoortnummer, voertuiggegevens, bankgegevens, leeftijd en andere informatie rechtstreeks gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit.

Deze informatie kan ook onderworpen zijn aan:

 • Verwerking met als doel potentiele en lopende klanten te helpen bij vragen en/of mogelijke verzoeken, voor zover van toepassing. Interne controleprocedures.
 • Specifieke verwerking en informatie naar de bevoegde autoriteiten binnen het kader van de van kracht zijnde wetgeving en verordeningen en in het bijzonder deze met betrekking tot de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.
 • Maatregelen voor anti-verzekeringsfraude die kunnen leiden tot een lijst van personen waarbij een risico op fraude bestaat.

De verwerking kan ook plaatsvinden met het oog op direct marketing om haar klanten of geïnteresseerde partijen informatie te verstrekken over de diensten die worden geleverd door PSA Insurance Manager en/of een van haar dochterondernemingen. Op voorwaarde dat de relevante toestemming op de juiste manier sou zijn verzameld en dat betrokkenen het recht hebben om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. 

De verzamelde gegevens kunnen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden overgedragen of verwerkt naar andere bedrijven in de groep, hun partners of aanbieders.

De gebruiker heeft, in overeenstemming met de Maltese en Europese wetgeving en de toepasselijke nationale wetgeving, het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van het recht om de verwerking te beperken en het recht op gegevens overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens die op de site zijn verzameld.

De gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om legitieme redenen.

Om hun rechten uit te oefenen, zullen de gebruikers een aangetekende brief verzenden naar de manager van de website op het volgende adres, met een kopie van hun identiteitskaart: Data Protection Officer - 53, MIB House, Abate Rigord Street Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta.

Wij doen het mogelijke om u met een bevredigend antwoord te voorzien. Als wij, om enige reden, er niet in slagen om te antwoorden op de bovenstaande aanvragen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Information and Data Protection Commissioner in Malta. Website: https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx

De informatie geïdentificeerd met een asterisk (in de aanvraag) of een andere equivalente procedure is verplicht voor de verwerking van elke aanvraag. Zo niet, kan de aanvraag niet worden verwerkt of zal de verwerking worden vertraagd.

De persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf de laatste communicatie met de klanten of het einde van het contract, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het laatst voordoet.

De gebruiker is naar behoren geïnformeerd dat, tijdens zijn bezoeken aan de website, er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn browser.

Cookies worden gebruikt om het verkeer en gebruik van de website te analyseren. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, zorgen de cookies ervoor dat zijn navigatie en de websitebezoekers worden geanalyseerd.

De gebruiker kan zijn browser instellen om cookies te weigeren en / of verwijderen.

De regels van toepassing op de cookies zijn beschreven in het „Cookiebeleid“ beschikbaar door te klikken op de volgende link: www.psa-insurance-solutions.be/cookiesbeleid.

 1. Intellectueel eigendomsrecht

Deze website en alle inhoud op de website, in het bijzonder computerprogramma‘s en inhoud waaronder gegevens, tekst, afbeeldingen, geluid, grafieken, bestanden blijven exclusief eigendom van PSA INSURANCE MANAGER, of enige derden die de intellectuele eigendomsrechten hebben verkregen, behalve voor persoonlijke gegevens ingevoerd door de gebruiker. Volledige of gedeeltelijke reproductie en/of vertegenwoordiging van de website en de inhoud ervan, zonder de schriftelijke toestemming van PSA INSURANCE MANAGER is verboden en houdt mogelijk een overtreding in die strafbaar is onder de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving.

De databank van de website zijn beschermd onder nationale en internationale wet- en regelgeving Kwalitatieve of kwantitatieve onttrekking of hergebruik van de inhoud van deze databank kan worden bestraft. Handelsmerken op de website zijn handelsmerken geregistreerd door PSA INSURANCE MANAGER of door derden. Reproductie, imitatie of gebruik, volledig of gedeeltelijk, van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van PSA INSURANCE MANAGER en is een overtreding van de verbodsbepalingen vervat in de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving en kan worden bestraft.

Andere onderscheidende tekens, waaronder bedrijfsnamen, handelsmerken, merken, domeinnamen gereproduceerd op de website zijn het eigendom van PSA INSURANCE MANAGER of derden en reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming van PSA INSURANCE MANAGER kan de auteur blootstellen aan aansprakelijkheid.

De website bevat hypertekstkoppelingen naar andere websites. Het bestaan van deze links is geen aanbeveling of validatie van deze websites en de inhoud ervan door PSA INSURANCE MANAGER. De inhoud en werking van deze website blijft onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de uitgever van de desbetreffende websites. PSA INSURANCE MANAGER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen met de hypertekstkoppelingen.

 1. Wijzigingen

PSA INSURANCE MANAGER behoudt zich het recht voor om te allen tijde de volledige of gedeeltelijke gebruiksvoorwaarden te wijzigen, vervolledigen en / of wijzigen, en meer algemeen, te updaten. PSA INSURANCE MANAGER stelt alles in het werk om de gebruikers in te lichten op de eerste pagina van de website in geval van een wijziging of toevoeging met een aanzienlijke impact.

Als de gebruiker de website blijft gebruiken na de toevoeging of wijziging van de gebruiksvoorwaarden, dan gaat hij onherroepelijk akkoord met de gereviseerde of bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker moet de website daarom regelmatig bezoeken.

 1. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, en onderhevig aan bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken in het kader van toepassing zijnde wetgeving op de gebruiker.

Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische Rechtbank.

 1. Partners

De website werd gemaakt in samenwerking met:

 •  Prima Solutions
 •  Aqubix Ltd. is een webdesignbureau in Malta.
 • Autobiz SA is een dienstverlener die werd geselecteerd door PSA Insurance Manager om de dagwaarde van voertuigen te verschaffen.
 • Geonames is een dienst gemachtigd onder een licentie Creative Commons Attribution 3.0. De oorspronkelijke pagina is beschikbaar op www.geonames.org.
 • SEFAS Innovation Inc.
 • Teleforwarding, een wereldwijd bedrijf gevestigd in Nederland, gespecialiseerd in telefonische diensten http://www.teleforwarding.com 
 • Netop, een wereldwijd bedrijf gevestigd in Denemarken, gespecialiseerd in chatfuncties https://liveguidechat.com
 1. Mijn Account Klantengedeelte

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor het gebruik van het klantengedeelte. Door toegang te maken tot het klantengedeelte, kunnen klanten, afhankelijk van de contracten die ze hebben afgesloten, hun documenten raadplegen en / of hun informatie wijzigen en / of hun verzekeringscontracten opvragen en / of klachten indienen. De gebruiker bevestigt dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en dat hij deze aanvaardt.

Toegang tot de dienst

Het klantengedeelte Mijn Account is alleen toegankelijk voor gebruikers die een lopende offerte hebben en/of een verzekeringscontract hebben aangekocht bij het website.

Toegangscodes

Toegang tot de Online Management Service vereist een identificatie van de gebruiker via zijn toegangscodes.

De toegangscodes omvatten:

 •  Inloggen met gebruikersnaam.
 •  Wachtwoord aangemaakt door de gebruiker.

De verzekeraar kan mogelijk niet antwoorden op een toegangsaanvraag of toegang verwijderen die had kunnen worden toegestaan.

In geval van verlies of het vergeten van uw vertrouwelijke code, heeft de deelnemer de mogelijkheid om een nieuwe vertrouwelijke code aan te vragen die hem zal worden toegezonden via e-mail.

Acties via Mijn Account gedeelte

Op voorwaarde dat dergelijke acties zijn inbegrepen in de verzekeringspolis, kan de gebruiker in het klantengedeelte Mijn account de acties hieronder uitvoeren.

De gebruiker kan: 

 • zijn/haar verzekeringspolis opvragen (A.V. en polisblad);
 • offertelijst weergeven;
 • informatie over een offerte weergeven;
 • een offerte bewerken;
 • weergeven van polissen;
 • informatie over een polis weergeven;
 • een polis afsluiten;
 • aanvraag tot beëindiging van polis indienen;
 • aanvraag tot annulering van polis indienen;
 • een schade aangifte indienen;
 • persoonlijke informatie (zoals e-mailadres) bewerken;
 • wachtwoord bijwerken;
 • betalingen verrichten na de vervaldatum;

PSA INSURANCE Ltd. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de omvang van de producten, en de omvang en voorwaarden van online-beheersactiviteiten te wijzigen of verwijderen.

11. Live-Chatfunctie & Telefoondienst
 
Bij PSA Insurance Solutions willen we het beste voor onze websitebezoekers. Het faciliteren van de dialoog om te voldoen aan onze plicht om relevant advies te geven over de behoeften van klanten is één van onze prioriteiten! Daartoe willen we onze interesse in de digitale evolutie tonen en besluiten om de volgende diensten te verlenen:
 
 • De Live Chat-functiedienst:klanten kunnen direct contact met ons opnemen en online navraag doen. Tijdens hun bezoek aan onze website zullen onze wel opgeleide adviseurs hun vragen beantwoorden in de taal van hun keuze.
 • De telefoondienst: PSA Insurance Solutions verbindt zich ertoe om een ​​adequaat antwoord te bieden om de klanten mondeling te helpen met de vragen die zij vóór, tijdens of na het abonnementsproces hebben.
Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, zijn onze verzekeringsadviseurs beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Hoe kunnen klanten toegang krijgen tot onze telefonische dienst en chatfunctionaliteit?
 
Deze dienst is eenvoudig: voer uw vraag in het chatveld in en één van onze adviseurs zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Met betrekking tot de telefoondienst kunt u contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer: 0032-(0)2-588 6817. We kunnen uw vragen ook via e-mail beantwoorden buiten onze normale openingstijden (van 9 tot 17 uur). 
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Limited, Reg; C44567 is een naamloze vennootschap naar Maltese wetgeving, met als geregistreerd adres: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, XBX1122 Malta. Het bedrijf is geautoriseerd om zaken te doen in de zin van de Insurance Business Act, en geautoriseerd om verzekeringsactiviteiten uit te voeren onder de vrijheid van dienstverlening, door de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back